top of page

Genel Kurul Toplantılarımız

15.01.2017 İlk Genel Kurul Toplantımız

Cavalier King Charles Spaniel King Charles Spaniel Kinoloji Derneği

 

  Derneğimizin Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2021 tarihinde ilan edildiği yer, zaman ve gündem ile yapılmış olup, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri yeniden seçilmiş, KİF için delege seçimi yapılmış, aidat rakamı üye girişi 100,00 TL sabit kalıp yıllık aidat bedeli 2022 yılından itibaren 100,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Saygılarımızla,

K.Efkan Şenel

Dernek Başkanı

Cavalier King Charles Spaniel King Charles Spaniel Kinoloji Derneği

 

Genel Kurul Toplantı Ertelemesi Hakkında Bilgilendirme 

Cavalier King Charles Spaniel King,Charles Spaniel Kinoloji Derneği Başkanlığından,

Sayın Üyelerimizin Bilgisine,

 26.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurul toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantımız ertelenmiştir, ikinci toplantımız 02.04.2021 tarihinde saat 11:00 da Ovayenice Mah. Çatalca Cad. No: 282/1 Çatalca_İSTANBUL adresinde ilk toplantı gündemi ile yapılacaktır, 

 

K.Efkan ŞENEL

Dernek Başkanı

 

 

Gündem:

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

3-Divan Heyeti Teşkili

4- Yönetim ve Denetim Kurullarının Faaliyet ve Hesap Raporlarının Okunması

5- Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6- Tüzükte Yer Alan Yıllık Aidat Bedeli Değişikliğinin Oylamaya Sunulması

7- Köpek Irkları Federasyonu İçin Asıl Ve Yedek Delege Seçimi

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış

Cavalier King Charles Spaniel King Charles Spaniel Kinoloji Derneği

Sayın Üyelerimizin Bilgisine,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 14:00-17:00 arasında Cumhuriyet Mah. Tacettin Demirdağ Cad. Dış Kapı No:16 Silivri İstanbul adresinde 
aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 04 Haziran 2023 tarihinde Selimpaşa Mah. 
Altınkök Cad. No.16/B Selimpaşa İstanbul adresinde saat 12:00-15:00 arasında aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Toplantı bildirim ilanımız dernek resmi internet sayfamızda 
06 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilmiştir.

Üyelerimizin ilgili gün ve saatte hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
Saygılarımızla,


K.Efkan ŞENEL
CKCDER Dernek Başkanı

 

Gündem:
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
3-Divan Heyeti Teşkili
4- Yönetim ve Denetim Kurullarının Faaliyet ve Hesap Raporlarının Okunması
5- Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
6- Tüzükte Yer Alan Yıllık Aidat Bedeli Değişikliğinin Oylamaya Sunulması
7- Köpek Irkları Federasyonu İçin Asıl Ve Yedek Delege Seçimi
8- Dilek ve Temenniler
9- Kapanış

bottom of page