top of page

15.01.2017 İlk Genel Kurul Toplantımız

02.04.2021 Genel Kurul Toplantımız

Cavalier King Charles Spaniel King Charles Spaniel Kinoloji Derneği

 

Genel Kurul Toplantı Ertelemesi Hakkında Bilgilendirme 

Cavalier King Charles Spaniel King,Charles Spaniel Kinoloji Derneği Başkanlığından,

Sayın Üyelerimizin Bilgisine,

 26.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurul toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantımız ertelenmiştir, ikinci toplantımız 02.04.2021 tarihinde saat 11:00 da Ovayenice Mah. Çatalca Cad. No: 282/1 Çatalca_İSTANBUL adresinde ilk toplantı gündemi ile yapılacaktır, 

 

K.Efkan ŞENEL

Dernek Başkanı

 

 

Gündem:

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

3-Divan Heyeti Teşkili

4- Yönetim ve Denetim Kurullarının Faaliyet ve Hesap Raporlarının Okunması

5- Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

6- Tüzükte Yer Alan Yıllık Aidat Bedeli Değişikliğinin Oylamaya Sunulması

7- Köpek Irkları Federasyonu İçin Asıl Ve Yedek Delege Seçimi

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış

Cavalier King Charles Spaniel King Charles Spaniel Kinoloji Derneği

 

  Derneğimizin Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2021 tarihinde ilan edildiği yer, zaman ve gündem ile yapılmış olup, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri yeniden seçilmiş, KİF için delege seçimi yapılmış, aidat rakamı üye girişi 100,00 TL sabit kalıp yıllık aidat bedeli 2022 yılından itibaren 100,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Saygılarımızla,

K.Efkan Şenel

Dernek Başkanı

bottom of page